Vách ngăn vệ sinh

Trong Khu vực này là tổng hợp các bài viết của 2 loại vật liệu là Compact và MFC


Muốn xem chỉ 1 loại vật liệu khách hàng click vào link bên dưới

01 - Vách ngăn vệ sinh compact  <<< Xem tại đây: Sử dụng tấm Compact HPL nhập khẩu

02 - Vách ngăn vệ sinh MFC <<< Xem tại đây: Sử dung tấm MFC chịu ẩm nhập khẩu

 

Để quay lại trang chủ vách ngăn vệ sinh <<< Click vào đây: