Vách ngăn Compact

Trong thư mục này  là các mẫu và sản phẩm của Vách ngăn vệ sinh Compact. 

Để tham khảo loại vập liệu nhẹ và có giá thành rẻ hơn 1 chút thì quý khác xem tại mục: Vách ngăn vệ sinh MFC

Các bức vách ngăn của nhà vệ sinh sử dụng T
ấm Compact để dựng lên. Tại đây có rất nhiều mẫu và quý khách có thể xem trực tiếp hoặc có thể nhìn vào bảng mã mẫu để lựa chọn